مقاله های استان هرمزگان

شهید مختار افسانه

شهید مختار افسانه

شهید مختار افسانه در یکم فروردین ماه سال یکهزار و سیصد و یک در استان هرمزگان  زاده  شد. وی دارای تحصیلات متوسطه و کارمند بود. او متاهل و دارای  شش فرزند بود و در بندر لنگه سکونت داشت. وی سرانجام در پانزدهم دی ماه هزار و سیصد و پنجاه  وهشت در شهرستان بندرلنگه توسط اشرار

Top