نماد شناسی: مصر باستان/ نماد های برجسته ۳

Fergeha_541524

اینفینیتی INFINITY _ LEMNISCATE

[تصویر: 11lemniscate.jpg]
اگر در ریاضیات مشاهده کرده باشید این علامت و نماد عدد بی نهایت میباشد و در اینجا هم دارای هم معناست.
به جادوگر و کیمیاگر اعظم این نماد داده میشد زیرا در علوم جادو به بی نهایت دست میافت و دارای قدرت ایجاد توازن قوا در حد بالاست.
به نماد توجه بفرمایید دارای وجه و شخصیتی دو بعدی است. دو سوی دو بعدی و به هم پیوسته که این هم نشان از هنر کیمیا و ترکیب دو بعد مادی و غیر مادی ست.
[تصویر: 11glossarylemniscate.jpg]سیستروم SISTRUM
[تصویر: 12sistrum.jpg]یک ابزار تولید صدا در هنگام عبادت الهه آیسیس است و بیشتر توسط زنان مورد استفاده بوده است و برای احضار این خدای و قدرت گرفتن از او و از بین بردن هرج وهرج از این وسیله استفاده می شده.
در عکس زیر یک سیستروم در دست آیسیس مشاهده میگردد و تاج ویژه هاثور نیز برگرفته از همین سیستروم است.
[تصویر: 12glossarysistrum.jpg] [تصویر: sthath.jpg]کنوبیس CHNOUBIS

[تصویر: 13chnoubis.jpg] [تصویر: 13chnoubis2.jpg]نمادی از عرفان خورشید مصریان است و در سنگ ها و طلسم های عرفانی برای محافظت از سموم و بیماری کار برداشته است
این نماد سرشیری با پائین تنه مار است که معمولا با ۷ اشعه خورشید و یا با ۱۲ زودیاک به نمایش درآمده است.
سرشیر نشانه نیروهای خورشید است و روشنگری و مار نماد انگیزه های پایئین تر و زمینی است.واین اشعه ها نشانه هفت سیاره و هفت رنگ و طیف نوری قابل مشاهده است

[تصویر: 13dowjnload.jpg] [تصویر: 13dowknload.jpg]این نماد در بطن خود دارای تحلیل های عمیق و سنگین میباشد در نوعی عرفان بزرگ آنها یالدابوث YALDABAOTH نام دارد که دارای این نماد است.
خنوم با این نماد در ارتباط نزدیک است.

[تصویر: 13download.jpg]آبراخاس ABRASAX

[تصویر: 14downljoad.jpg]این طلسم و گاهی مهرموم در بین مردم باستان بسیار رایج بوده است. در قرن دوم میلادی و بخصوص در قرن ۱۳ شوالیه های معبد برای مهر موم نامه ها و مکان ها از این نماد استفاده میکرده اند ( گویا در هنگام باز کردن معبد سلیمان توسط تمپلارها مهرموم آنجا دارای این نماد بوده است و بعد از آن شوالیه ها از همان تبعیت میکردند )
در قرون وسطی این نماد جز نماد شیاطین محسوب میگردید.
او یک جاندار چند منظوره ست با سر خروس بدن یک مرد و پاهایی از عقرب و مار.

[تصویر: 14Abraxas.png]او حامل یک شلاق و سپر است که بمعنای دانش و قدرت بودند.گاهی او را پشت یک ارابه میبینیم که چهار اسب آن را به نماد چهار عنصر می کشند.

[تصویر: 14abraxas-8.jpg]۳۶۵ عدد ویژه این نماد است و نماد همان ۳۶۵ روز سال است.

[تصویر: 14download.jpg]هاثور HATHOR

[تصویر: 15shathor.jpg]درباره این ایزدبانوی مصر پیشتر به کفایت توضیح دادیم.
بواقع این نماد عشق و زیبایی و باروری کاربرد داشته و حامل روح زنان مصری بود.

عصای سرکج و شلاق FLAIL & CROOK

[تصویر: 16download.jpg]این نماد ویژه خدای آسیریس است.
این اشیا نماد قدرت خدایان مصر و قدرت الهی فراعنه بوده است
[تصویر: 16crookandflail.jpg]این چوب دست خمیده را چوپانان نیز در دست داشتند و نماد هدایت و رهبری می باشدوگاهی نیز بعنوان نماد کشاورزی و دامداری بوده اند
ولی اساس این نماد رهبری با قدرت الهی ست.
[تصویر: 16X_CF1.gif]آخت AKHET
[تصویر: 17symbolsakhet.jpg]بمعنای سپیده دم و طلوع خورشید است.
نماد تولد دوباره است و ظهور دوباره خورشید را نوید می دهد

[تصویر: 17akhet1.jpg]آخت توسط دو شیر بنام آکر محافظت میگردد.

[تصویر: 17glossaryaker.jpg]سما SEMA AMULET

[تصویر: 18sglossarysma.jpg]
طلسم سما طلسمی ست که مصریان در هنگا م مرگ بروی سینه مومیایی خود قرار میدادند و همانگونه که میبینید شبیه جناغ سینه است.
عامل تنفس دوباره اموات در عالم مردگان است و در نماد بعنوان نفس دوباره و زندگی دوباره بکار برده میشود.

[تصویر: 18glossarysma2.jpg]البته گاهی نماد وفاداری در عشق هم بوده است.
صبا SEBA STAR

[تصویر: 19sglossaryseba.jpg]صبا نماینده ستاره در هنر مذهبی مصر است.
بسیار شبیه ستاره دریایی با پنج پره است و نمادی از صور فلکی یا ستاره خدایان است.
برج ها PYLONS

[تصویر: 20ssglossarypylons.jpg]

برج هایی که نماد دو کوه مقدس هستند که خورشید از میان این کوه و بواقع دو برج طلوع می نماید.
در جلوی این دو برج همیشه یک ابلیسک حضور دارد .

[تصویر: 20dowfnload.jpg] [تصویر: 20download.jpg]این نماد طلوع دوباره و عصر جدید است.

آر _ ایکس RX
این بواقع نماد نسخه طبیب است که برای درمان پیچیده شده است.

[تصویر: 21adrx03.jpg]

این نماد ترکیبیی از خدایان رع و هروس است که مربوط به همان داستان چشمان هروس میباشد که قبلا توضیح دادیم.
تا کنون پزشکان حتی پزشکان کشور خودمان نسخه را با این کلمه RX شروع میکنند.
این نماد بروی داروها نیز درج مشود که نشان دهنده این مورد است که تجویز این دارو فقط با نسخه پزشک قابل فروش است.

/ بیداری اندیشه

فرقه ها

درباره نویسنده : فرقه ها

فرقه ها تلاشی است برای روشنگری و بیدار سازی دلهایی که در پیچ و خم زندگی، روزمره ها را به فراموشی سپرده اند... باشد که بیدار شویم...

مشاهده تمام پست های

مطالب مرتبط:
- ۶۰ تجدید چاپ برای ترویج فرقه‌ آمریکایی/ «اسکاول شین» واژه قانون را به جای خدا به کار می‌برد
- دختر زرتشتی که با کتاب‌های دفاع مقدس مسلمان شد
- تاریخچه ای از مذهب شافعی
- پیروان فرقه «یزیدیه» چگونه می اندیشند؟
- عرفان حلقه، آیینی درمان‌گرا؟
- نماد شناسی: مصر باستان/ نماد های برجسته ۴
- نماد شناسی: مصر باستان/ نماد های برجسته ۲
- نماد شناسی: مصر باستان/ نماد های برجسته ۱
- نماد شناسی: مصر باستان/ موجودات افسانه ای
- نماد شناسی: مصر باستان/ شیاطین
به این سایت رأی بدهید به این سایت رأی بدهید

Top